Kontakt

Výroba obalov z lepenky

Bafer spol. s r.o.
Strojnícka 10 08001 Prešov
email:
obchod@bafer.sk
tel.: 051/77 64 017


IČO: 17078750
DIČ: 2020518610
IČ DPH: SK2020518610
Bank.spojenie: Slovenská sporiteľňa: SK60 0900 0000 0005 0356 1328


kontaktný pracovník:
Mgr. Maroš Veselý, mobil: 0914 778 010

email: bafer@bafer.sk

                obchod@bafer.skEkonomický úsek
kontaktný pracovník
Mgr. Monika Slavkovská, mobil: 0914 778 012, tel.: 051 77 64 017
email:
ekonom@bafer.sk